FİZ104 Dersinin Laboratuvar Günleri

Deney 1: 24 Şubat 2017
Deney 2: 10 Mart 2017
Deney 3: 31 Mart 2017
Deney 4: 14 Nisan 2017

olarak belirlenmiştir. Her öğrenci katıldığı deneye ait rapor vermelidir. 
Fizik dersinin başarı notu hesaplanmasında;
 Arasınavın %30 u,
Raporların not ortalamasının %20'si 
ve Final sınavının %50 si alınarak dersinin başarı puanı belirlenecektir. Öğrenciler, fiilen katılmadıkları deneye ait rapor veremezler. Bu nedenle belirtilen tarihlerde deneylere katılmaları ve rapor hazırlamaları gerekmektedir.
Bu içerik 06.02.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 2300 kez okundu.